Grupo municipal dos socialistas de Santiago


Benvida

Francisco Reyes Santiás

Francisco Reyes Santiás

Dou a benvida a todos os internautas que se achegen a estas páxinas nas que dende o Grupo Municipal Socialista de Santiago de Compostela tentamos informalos da nosa actividade no Concello.

Estas páxinas están abertas á colaboración, á reflexión e á achega de ideas ou críticas que poidan redundar en beneficio dunha mellor xestión á fronte do PSdeG-PSOE no Concello de Santiago como principal partido da oposición. Desexamos establecer unha comunicación fluída con todos vós, unha comunicación aberta e participativa na medida en que esta canle electrónica o permita.

A nosas portas están abertas.

Francisco Reyes Santiás
Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Santiago.
filiate


PAZO DE RAXOI. Praza do Obradoiro. 15705 Santiago de Compostela. psoe@santiagodecompostela.org