Grupo municipal dos socialistas de Santiago


Noticias

VIVENDA E CIDADE HISTORICA

Mercedes Rosón sinala que os pisos turísticos representan un importante problema para algunhas das cidades patrimonio

09/10/2019

A concelleira de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Mercedes Rosón, participou hoxe na reunión constitutiva da Comisión de Patrimonio e Cidade do "Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España", celebrada en Madrid. Ademais de informar sobre as actividades, proxectos executados e funcionamento da entidade, no punto cinco da orde do día tratouse o tema "Apartamentos turísticos nos cascos históricos das quince Cidades Patrimonio". A concelleira sinalou que se trata dun debate importante, sobre o que compre unha reflexión en profundidade, porque representa un grave problema para algunhas das cidades presentes no encontro.
Mercedes Rosón explicou que desde o concello de Santiago "temos iniciada unha estratexia en tres eixos". O primeiro, unha acción inspectora que explica, "permitirá completar a información dispoñible e aflorar a complexa realidade existente, ademais de aproximar ao Concello a unha realidade tan novidosa e cambiante".

O segundo, a valoración técnico-política en distintos ámbitos: sociolóxico, económico, cultural, etc. O obxectivo, segundo Rosón, é "contrastar coa cidadanía e cos axentes implicados, o análise de factores positivos e negativos e o necesario pacto entre intereses contrapostos".

E o terceiro, a regulación urbanística na que, sinalou a concelleira, "incorporaremos experiencias existentes á información e conclusións recompiladas nas dúas fases anteriores, adaptadas ás peculiaridades do marco autonómico regulatorio".

O "Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España" está formado por quince urbes, entre elas Tarragona, Ibiza, Baeza, Cáceres, Segovia ou Toledo. A reunión estivo presidida polo alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Volver
PAZO DE RAXOI. Praza do Obradoiro. 15705 Santiago de Compostela. psoe@santiagodecompostela.org